Onze lokatie
Kinderdagverblijf Kumari is gevestigd en geworteld in Heeze. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf. Rust en aandacht voor het individuele kind staat bij ons centraal. Wij hebben een vestiging aan de rand van het dorp op Kruis 21a in Heeze. Daarnaast hebben wij een Integraal KindCentrum in het schoolgebouw van de Dirk Heziusschool aan de Schoolstraat 1 in Heeze.

Lokatie Kruis 21a
Kinderdagverblijf Kumari heeft voor de dagopvang de volgende stamgroepen:
1. Uiltjes 0-2
2. Hazen 0-2
3. Mollen 2-4
4. Egels 2-4
5. VOssen 2-4

Kinderdagverblijf Kumari heeft voor de BSO de volgende basisgroepen:
1. Hazen 4-6
2. Vossen 6-12

Lokatie Schoolstraat 1
Kinderdagverblijf Kumari heeft voor de dagopvang op maandag, dinsdag en donderdagmorgen de volgende stamgroep:
1. Eekhoorns 2-4

Kumari bestaat sinds 2003 en gaat voor een hoge kwaliteit aan kinderopvang. In een omgeving waarin kinderopvang alleen maar grootschaliger wordt kiest Kumari juist bewust voor: kleinschalig, vaste leidsters op de groep, geen televisies of computers en volop buitenspelen op de grote speelplaats in het groen. Bij ons zien de kinderen nog echt de koeien en paarden in de wei. Wat is er nou leuker dan verse eieren rapen of aardbeien plukken in de moestuin?

   

Onze visie
Kinderdagverblijf Kumari wil een vertrouwde plek bieden waar kinderen zichzelf kunnen zijn in een veilige en geborgen omgeving. De eigenheid van een kind staat in de omgang centraal. Door een positieve benadering kan en durft een kind zich in eigen tempo te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Wij laten kinderen in principe in de omgang met elkaar vrij. Ieder kind heeft recht op eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is het van belang de verantwoordelijkheid af te stemmen op de draagkracht van ieder individueel kind. Alle verbale en non-verbale uitingen van kinderen zijn belangrijk. Daarbij gaat het vooral om de achterliggende boodschap van wat zij zeggen. Voor een kind kan het moeilijk zijn om zich verbaal uit te drukken. Binnen ons kinderdagverblijf wordt daarom veel aandacht besteed aan creatieve uitingen.
   

Openingstijden
Kinderdagverblijf Kumari is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18:00 uur gedurende 52 weken per jaar. Wij bieden kinderen een flexibel dagprogramma aan met vaste patronen. Hierin worden enerzijds leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden die steeds weer variëren. Anderzijds komen in vaste patronen sommige onderdelen van het programma steeds weer terug. Hiermee wordt rust en structuur geboden. Kinderen ontlenen hieraan veiligheid en vertrouwen. Vaste breng- en haaltijden spelen in deze structuur een belangrijke rol.

Ons team
Hieronder vindt u een overzicht van onze groepskrachten met hun naam. Aarzel niet en spreek ons gerust aan op de groep als u een vraag heeft. Wij staan klaar voor u en uw kind!