Als instelling in de kinderopvang heeft Kumari een eigen oudercommissie. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het beleid met betrekking tot:
* Voeding, veiligheid en gezondheid
* Openingstijden
* Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
* Klachtenafhandeling
* Tarieven voor de kinderopvang

Maar bovenal is de oudercommissie een klankbord voor allerlei zaken rondom de kinderopvang die van belang zijn voor ouders en kinderen. De oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
1 . Carolien Verkooijen (voorzitter), moeder van Nova en Hannah
2 . Roel Mandigers, vader van Roos
3 . Elkie Oerlemans, moeder van Julian, Anne en Eline
4 . Joke Stuurwold, moeder van Jesse en Jill
5 . Erik-Jan Sanders, vader van Julia, Jip, Saar en Lot

Vragen of opmerkingen kunt u mailen via het mailadres van Carolien Verkooijen. Of u kunt een van de leden van de oudercommissie hierop aanspreken.