Welkom bij kinderdagverblijf Kumari. Het leukste kinderdagverblijf van Heeze en omstreken! Bent u nog op zoek naar kwalitatieve goede en professionele kinderopvang tegen een aantrekkelijke prijs? Dan hopen wij u via deze website te overtuigen om eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. Bent u als ouder al betrokken bij kinderdagverblijf Kumari? Dan hopen wij dat u hier voldoende leuke en nieuwe informatie op zult doen.  
 

Landelijk Register Kinderopvang
Kinderdagverblijf Kumari is geregistreerd onder de volgende LRK nummers:
Lokatie Kruis 21a in Heeze - Dagopvang 164574116 en BSO116910215
Lokatie Schoolstraat 1 in Heeze - Dagopvang 991316605

Privacy statement
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als ouders meldt u zich aan bij ons kinderdagverblijf door het invullen van ons inschrijfformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van onze taken als aanbieder van kinderopvang. De doeleinden liggen vast in ons privacy reglement dat u hier kunt downloaden.

Waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de overeenkomst voor kinderopvang, voor administratieve doeleinden, als contact gegevens en als zorg informatie over uw kind.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
U ontvangt voor uw kinderopvang een toeslag van de belastingdienst. Wij zijn verplicht uw gegevens te bewaren tot zeven jaar na het laatste jaar waarin u kinderopvang hebt afgenomen.

Delen met anderen
Kinderdagverblijf Kumari verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van taken als aanbieder van kinderopvang.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daarvoor een verzoek mailen naar info@kumariheeze.nl.

Beveiliging
Kinderdagverblijf Kumari neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen ondom het onderwerp privacy? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

GGD inspecties
Voor de toetsing kwaliteit volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voert de GGD onaangekondigde controles uit. Hier vindt de meest recente inspectierapporten per lokatie:
Inspectierapport KDV Kumari dagopvang Kruis 21a Heeze
Inspectierapport KDV Kumari BSO Kruis 21a Heeze
Inspectierapport KDV Kumari dagopvang Schoolstraat 1 Heeze

Toepassing vierogen principe binnen Kumari
Vanaf 1 juli 2013 is het “vierogenprincipe” in werking in de kinderopvang. U heeft hiervan al eens eerder communicatie van ons ontvangen. Dit principe houdt in dat er altijd de mogelijkheid moet zijn dat een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Binnen Kumari vullen we dit in met ons open deuren beleid. Voor onze groepsleidsters geldt:
1. Deuren tussen de groepen staan altijd open;
2. Deur van de toilet blijft altijd open als een groepsleidster met een kind mee naar het toilet gaat;
3. Ben je met twee of meer leidsters op de groep, ben je bewust van het handelen van de ander met betrekking tot de kinderen;
4. Ben je (tijdelijk) alleen op de groep, houdt tussendeuren open en ben je bewust van geluiden en signalen van de andere groep. Loop af en toe eens bij een collega binnen en toon je interesse. Gebruik ook eens een deel van je pauze om op een andere groep binnen te stappen.